گالری

 
GYPKE9236

غرفه صنایع غذایی سارمس با حضور مدیر عامل


 
BNZBE9182

بازدید جناب اقای مهندس نیکبخت استاندار محترم همدان از غرفه صنايع غذايي سارمس با همراه هیئت همراه


 
KSQBE2199

بازدید جناب اقای مهندس نیکبخت استاندار محترم همدان از غرفه صنايع غذايي سارمس با همراه هیئت همراه


 
IYJTE8761

بازدید جناب اقای مهندس نیکبخت استاندار محترم همدان از غرفه صنايع غذايي سارمس با همراه هیئت همراه


 
PPGXE0003

زدید جناب اقای مهندس قیاسی معاونت محترم استانداری همدان از غرفه محصولات غذايي سارمس

 
KEJZE0196

بازدید جناب اقای دكتر خجسته نماینده محترم همدان در مجلس از غرفه محصولات غذايي سارمس


 
QMZME5027

بازدید جناب اقای دكتر خجسته نماینده محترم همدان در مجلس از غرفه محصولات غذايي سارمس


 
IMG_5731

بازدید جناب اقای دكتر خجسته نماینده محترم همدان در مجلس از غرفه محصولات غذايي سارمس

 
INTZE4766

بازدید جناب اقای دکتر مفتح رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس از غرفه محصولات صنايع غذايي همدان


 
WCURE7830

بازدید جناب اقای دکتر مفتح رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس از غرفه محصولات صنايع غذايي همدان


 
VWMEE9221

بازدید جناب اقای مهندس رضوان جلالی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از غرفه محصولات صنايع غذايي همدان


 
IEIAE7414

مصاحبه صدا و سیما همدان بامدیر عامل صنایع غذایی سارمس