بازدید جناب اقای مهندس نیکبخت استاندار محترم همدان از غرفه صنايع غذايي سارمس

بازدید مسئولین استان از صنايع غذايي سارمس
آبان ۹, ۱۳۹۶

بازدید جناب اقای مهندس نیکبخت استاندار محترم همدان از غرفه صنايع غذايي سارمس با همراه هیئت همراه

دیدگاه ها بسته شده است